logo beskåret

Aktuelt

Musikbranchen i tørre tal

Analyseinstituttet Rambøll har netop udgivet rapporten Dansk Musikomsætning 2015.

Kunstnerbolig i Paris

Solistforbundets medlemmer kan søge om ophold i Statens legatbolig i Paris.

Generalforsamling

Ved generalforsamlingen, der blev afholdt tirsdag d. 10. maj på Restaurant Allégade 10 i strålende solskin, var der genvalg til alle kandidaterne til bestyrelsen. Også formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
 

majmailDarioTove8491
Næstformand Tove Hyldgaard og Dario Campeotto,
foreningens nye æresmedlem.
Foto: Ole Heyde

Sangeren Dario Campeotto blev under stor applaus kåret som nyt æresmedlem af forbundet. Og traditionen tro var der også uddeling af Louis Halberstadts hæderspris, som i år blev uddelt posthumt til Simon Rosenbaum, foreningens tidligere formand.

Hjælp til skatteregnskabet

Dansk Kunsterråd har offentliggjort den nye udgave af den årlige publikation ”Kunstnernes beskatning”.

Dansk Solistforbund

•  er en kreds af professionelle solister fra alle genrer
•  støtter dansk musikliv og underholdning
•  står bag de åbne arrangementer Solisterierne

... samler solister fra alle genrer